Informacje zebrane na stronie pochodzą z:

 

Na czym oszczędza marketing sieciowy? ze strony: http://marketing-sieciowy.mix-marketing.pl

Marketing, ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing

Marketing internetowy, ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_internetowy

Marketing wielopoziomowy, ze strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing_wielopoziomowy

ADIDAS

SEPHORA

REEBOK

PERFUMY PL

NEW BALANCE

DSTREET

Zrób zakupy na

Własna strona www


REJESTRUJ SIĘ

Zarejestruj się w Easy Visual – platformie online do bezpośredniej reklamy mobilnej, wyświetlaj swoje oferty na smartfonach tysięcy użytkowników i uzyskuj prawdziwą sprzedaż już od dziś.

Zarabiaj bez iwestycji odblokowując ekran swojego telefonu

Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA)

.

została założona w 1978 roku i jest światowym stowarzyszeniem handlowym dla wartej 178,5 miliarda dolarów branży sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego. Zajmuje się ono ponad 60 krajowymi stowarzyszeniami sprzedaży bezpośredniej, oraz ich przedsiębiorstwami członkowskimi.

.

Sprzedaż bezpośrednia i MLM zajmuje się reklamą i sprzedażą produktów, oraz usług klientom w sposób bezpośredni, bez wykorzystania ustalonych lokalizacji handlowych.

Piramida finansowa - jest strukturą finansową, mającą charakter nielegalny, w której zysk konkretnego uczestnika jest bezpośrednio uzależniony od pobierania wysokiego wpisowego od nowych członków struktury, jednocześnie nie oferując rzeczywistego przepływu towarów i usług.

Organizacje trustowe, Trust – forma koncentracji kapitałowej, w której przedsiębiorstwa tworzą oligopol, powstający na drodze łączenia się samodzielnych dotąd przedsiębiorstw tej samej branży. Dotychczasowi ich właściciele stają się udziałowcami powstającego trustu, na którego czele stoi zarząd kierujący produkcją i sprzedażą, wyznaczający ceny, określający podział zysków. Przedsiębiorstwa tracą całkowicie swą samodzielność pod względem handlowym, wytwórczym i prawnym.

Federalna Komisja Handlu

(ang. Federal Trade Commission, FTC)

.

Powołana została w 1914 poprzez Federal Trade Commission Act, jako niezależna agencja rządu Stanów Zjednoczonych.

.

Ustawowym zadaniem FTC jest ochrona konsumentów przez przeciwdziałanie niekonkurencyjnym działaniom organizacji trustowych.

Amerykański profesor marketingu, Charls W. King, zdefiniował to zjawisko następująco:

.

Marketing Sieciowy jest niskonakładowym i zaawansowanym technologicznie modelem biznesowym, który zachęca cię do budowania własnego biznesu i zarabiania potencjalnie wysokiego dochodu, podczas gdy pracujesz z domu według własnego harmonogramu. Generujesz natychmiastowe wynagrodzenie i poważny długoterminowy dochód pasywny poprzez sprzedaż produktów i usług bezpośrednio do konsumentów i przekonując innych, by robili to samo.

Pay per acquisition (PPA), znane też jako cost per action, cost per acquisition (CPA), jak również cost per conversion – oparty jest na wynikach i jest powszechny w biznesowym sektorze marketingu partnerskiego. W tym systemie płatności wydawca podejmuje wszelkie ryzyko prowadzenia reklamy i reklamodawca płaci tylko za ilość użytkowników, którzy zakończyli transakcję, taką jak zakup czy zarejestrowanie się, wypełnienie ankiety, zapoznanie się z danym tekstem. Jest to najlepszy sposób płacenia za reklamy banerowe i najgorszy sposób pobierania opłat.

Pay per click (PPC), znany również jako CPC (Cost Per Click) – to rodzaj reklamy internetowej, której kluczowa rola polega na płatności za kliknięcie (w link, banner), a nie za jego wyświetlenie. Osoba reklamująca swoją firmę bądź usługi płaci za każdego użytkownika, który przejdzie do strony reklamodawcy za pomocą bannera.

Marketing partnerski był wynaleziony przez CDNow.com w roku 1994 i celował w Amazon.com kiedy uruchomił program partnerski w roku 1996, zwany Associate Program. Sklep internetowy wykorzystał program do generowania niskiego kosztu ekspozycji marki, zapewniając jednocześnie małym stronom internetowym możliwość zarobienia dodatkowych dochodów.

Analiza SWOT polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

  • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę,

  • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę,

  • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany,

  • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

 

Każdy z nas, nie tylko w odniesieniu do firmy, czy też jej planów marketingowych, może wykonać Swój Własny SWOT.

Strategia marketingowa – reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingowa ma być opracowywana tylko w sytuacjach zagrożeń. Jest ona potrzebna w każdej sytuacji. Jest również bardzo ważne, aby była ona traktowana jako część ogólnej strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

W istniejącym również marketingu mix, tworzącym instrumenty marketingowe, najbardziej popularna jest koncepcja 4P – produkt, cena, dystrybucja i promocja. Rozwój marketingu spowodował rozszerzanie tego zestawu o kolejne elementy – ludzie, świadectwo materialne, proces, itp. Istnieją także inne koncepcje instrumentów marketingowych, których przykładem jest koncepcja 4C – wartość dla klienta, koszt, wygoda nabycia, komunikacja.

Proces społeczny - jest to seria zjawisk mających wpływ na osobowość jednostki bądź grupy społecznej. Grupy te i jednostki ścierają się ze sobą pod wpływem różnego rodzaju zależności przyczynowych lub strukturalno-funkcjonalnych. I w wyniku tych zjawisk następują różnego rodzaju przeobrażenia społeczno-kulturowe.

Chcąc przejść do marketingu sieciowego, czy też wielopoziomowego, nie można rozpocząć od tego czym właściwie jest marketing?

Marketing sam w sobie jest procesem społecznym, w którym jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie, oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają wartość. Najkrótsza definicja marketingu brzmi „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Dobrze rozumiany marketing to nie zestaw trików i działań doraźnych, lecz przemyślana strategia i wynikająca z niej taktyka działania, dostosowane do docelowych odbiorców, oparte na wiedzy i badaniach, osadzone mocno w realiach rynkowych.

 

Istnieją trzy podstawowe zasady marketingowe orientacja: na nabywcę, integracja działań marketingowych, zyskowność (w długim horyzoncie czasowym).

 

Każda firma posiada zespół ludzi, którzy przygotowują strategię marketingową dla swojej firmy, po to by, zdefiniować w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć swoje cele marketingowe w przyszłości. Odzwierciedla ona poglądy zarządzających przedsiębiorstwem dotyczące wykorzystania posiadanych umiejętności i zasobów na rynku. Podstawą w budowaniu strategii marketingowej jest podjęcie wysiłku związanego z planowaniem marketingowym, którego proces powinien być ściśle powiązany z ogólnym planowaniem strategicznym w firmie. Zgodnie z modelem zaproponowanym przez M. McDonalda na proces strategicznego planowania marketingowego składa się 10 kroków, które w wyniku pogrupowania tworzą cztery zasadnicze fazy postępowania: ustalenie celów (misja, cele firmy), przegląd sytuacji (audyt, przegląd rynku, analiza SWOT), formułowanie strategii (założenia, cele i strategie marketingowe, oszacowanie rezultatów, alternatywne plany i kompozycje marketingowe) oraz alokację zasobów i monitoring (budżet, program wdrożeniowy na pierwszy rok)

 

Marketing rozwinął się w 1993 roku, gdy powstała przeglądarka internetowa Mosaic, która potrafiła wyświetlać grafikę i ramki. Od tej pory reklamodawcy mogli dotrzeć do większej liczby potencjalnych odbiorców, a sama reklama mogła przyjąć formę graficzną.

 

Z techniką, rozwojem komputeryzacji, do przodu poszedł także marketing i formy reklamy.

 

Marketing internetowy rozpoczął się w 1994, kiedy to HotWire sprzedał pierwszy banner reklamowy. Pieniądze wydawane na reklamę w Internecie przez przedsiębiorstwa i korporacje w USA wzrosły do 7,1 miliarda USD w 2001 roku (około 3,1% wszystkich wydatków na reklamę). Rozpoczął się, nie bez problemów, ale bum dla tego działu marketingu.

 

Przedsiębiorcy, działy marketingu, reklamy, otrzymały możliwość natychmiastowego publikowania informacji i treści, poprzez internet, które nie są ograniczone pod względem geograficznym i czasowym. W tym celu pojawiające się obszary reklamy interaktywnej, stawiły nowe wyzwania reklamodawcom, którzy dotychczas korzystali z innych strategii.

 

Inną zaletą jest skuteczność inwestycji reklamodawcy. Reklama internetowa pozwala na dostosowanie reklam do zawartości stron internetowych. Na przykład AdWords, Yahoo! Search Marketing, Google AdSense umożliwiają umieszczanie reklam na odpowiednich stronach internetowych lub obok wyników wyszukiwania słów kluczowych.

 

Rodzajem i formą reklamy, która jest najbardziej zyskowną dla firm, jest także marketing partnerski, w której reklamodawcy umieszczają kampanie reklamowe na potencjalnie dużej ilości małych (lub dużych) stron właścicieli, którym opłaty płacone są tylko wtedy, kiedy reklamodawca odnotowuje wzrost aktywności. Zazwyczaj pod warunkiem wystąpienia konkretnych, mierzalnych rezultatów kampanii (formularz, sprzedaż, rejestracja, ect.). Dziś jest to zwykle realizowane poprzez zawieranie umów z siecią partnerską. Taki sposób rozliczania określany jest mianem PPC (pay per click) lub PPA (pay per action).

 

Zmniejszając nakłady na reklamę firmy, przedsiębiorcy dochodzili do nowych wniosków, a co za tym poszło do nowych pomysłów na usprawnienie form reklamy, czy też marketingu, na ich rozwijaniu, a w ogólnym rozrachunku na trafianiu do większej ilości potencjalnych odbiorców. Tak można powiedzieć, iż powstał marketing sieciowy (wielopoziomowy). Z chwilą rozwoju internetu marketing nie tylko rozkwitł na dobro dla firm i przedsiębiorców, czy też małych (lub dużych) właścicieli stron, ale dla każdego, kto tylko chciał uczestniczyć w danym projekcie marketingowym, i posiadał dostęp do internetu.

 

Marketing sieciowy, inaczej zwany MLM (ang. multi level marketing) lub marketingiem wielopoziomowym charakteryzuje się jako system, polegający na budowaniu regularnej sieci powiązań poprzez polecenia, w którym produkt/usługa może trafić bezpośrednio od producenta do nabywcy, dając możliwość zarobkowania osobom zaangażowanym w sieć poleceń. Jest to układ o tyle wygodny, że pozwala na dowolne, indywidualne dobieranie współpracowników, tworzących sieć, co czyni każde ogniwo w grupie, równie ważnym, jak klienta.

 

Prekursorem firmy marketingu wielopoziomowego jest Amway. Federalna Komisja Handlu (ang. Federal Trade Commission (FTC)) podjęła decyzję, że w 1979 r. firma Amway Corp. prowadziła działania wielopoziomowego marketingu niezgodnie z prawem. Amway przyznał się do regulowania cen poprzez wymaganie od „niezależnych” dystrybutorów sprzedaży po niskiej cenie i żądania niemożliwych do realizacji przychodów. Jednocześnie, odrzucając oskarżenia dotyczące piramidalnej struktury działalności firmy i legalizując jej działalność w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

 

FTC sugeruje, aby sceptycznie postrzegać organizacje marketingu wielopoziomowego nastawione bardziej na rekrutację niż na sprzedaż produktów. FTC ostrzega również przed pobieraniem prowizji za rekrutowanie nowych członków, co jest czynnością nielegalną, znaną jako wspomniana „piramida finansowa”. W kwietniu 2006 r. FTC ogłosiła zasady biznesu bazującego na możliwościach (ang. trade regulation rule governing business opportunities) dla firm – w tym zajmujących się marketingiem wielopoziomowym – wymagając od tych firm dostarczania kompletnej informacji aby umożliwić kupującym pełną i prawidłową ocenę o możliwości zarabiania pieniędzy proponowaną metodą.

 

W marcu 2008 r. FTC zwolniła firmy zajmujące się marketingiem wielopoziomowym z przestrzegania zasad biznesu bazującego na możliwościach, przy czym podjęta decyzja może nie obowiązywać niektórych firm zajmujących się marketingiem wielopoziomowym oraz pozostałych firm, które zostały pominięte we wniosku z kwietnia 2006 r

 

Przy sprawnym działaniu, marketing sieciowy (czy też network marketing), pozwala dystrybutorowi – zajmującemu się sprzedażą bezpośrednią – zarabiać i aktywnie (na marży), i pasywnie (na prowizji, wypracowanej przez dobrane grono dystrybutorów). Ten rodzaj marketingu, w znacznej mierze opiera się na człowieku i jego umiejętnościach, a sam główny dystrybutor, może sprawdzić się nie tylko jako sprawny sprzedawca, ale też jako uzdolniony kierownik zespołu.

 

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż detaliczną, ale poza tradycyjnym miejscem, jakim jest sieć sklepowa. Wymaga jednak indywidualnego kontaktu z klientem, prezentowania produktu i służenia wyjaśnieniami, w przypadku wątpliwości ze strony potencjalnego nabywcy. Jeśli tradycyjna sprzedaż bezpośrednia mówi, jak sprzedawać, to marketing wielopoziomowy pokazuje, jak jest się opłacanym za tę sprzedaż i za współtworzenie grupy sprzedażowej.

 

Każdy sprzedawca może tworzyć własną strukturę, co jednak nie oznacza, iż handlowiec znajdujący się wyżej w hierarchii niekoniecznie musi zarabiać więcej. Zasady zarobkowania ujęte są w określonym z góry planie marketingowym. Warto podkreślić, że podmioty gospodarcze, funkcjonujące w systemie marketingu sieciowego to dziś zdecydowana większość branży sprzedaży bezpośredniej. Szacuje się, że na świecie, MLM zajmuje się obecnie niemal 90 mln ludzi.

 

Marketing wielopoziomowy mylony jest z konstrukcją znaną jako „piramida finansowa”. Różnica polega na tym, że w marketingu wielopoziomowym każdy „węzeł drzewa sprzedaży” może mieć własnych klientów, którym dostarcza towary według ich potrzeb. W piramidach finansowych nie ma zazwyczaj towarów lub występują pseudo towary – np. tzw. raporty. W marketingu wielopoziomowym węzeł zarabia na sprzedaży prowadzonej osobiście oraz na sprzedaży partnerów zgromadzonych w węzłach poniżej własnego. Węzeł nie zarabia na samym pozyskiwaniu nowych węzłów poniżej. W piramidzie finansowej zarobek węzła pochodzi wyłącznie z bardzo wysokiego wpisowego, wpłacanego przez nowych członków struktury za prawo włączenia się w tę strukturę.

 

Światowa Federacja Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) podpisała się pod stwierdzeniem, że w marketingu sieciowym leży przyszłość kanałów dystrybucji. Żywo interesują się nim m.in. D. Trump czy W. Buffet. W Austrii stworzono nawet Izbę Gospodarczą na potrzeby marketingu sieciowego i sprzedaży bezpośredniej, a rząd niemiecki, oferuje osobom działającym w marketingu sieciowym pomoc finansową w formie ulg podatkowych i w składkach na ubezpieczenia społeczne.

 

Raport dotyczący sprzedaży bezpośredniej, zatytułowany The $100 Million Club, a odnoszący się do działań handlowych tysięcy firm, budowanych na marketingu sieciowym, wskazuje kilkadziesiąt podmiotów, które odniosły gigantyczny sukces. W dużej mierze, jest on udziałem firm amerykańskich (44firmy), japońskich (14) i niemieckich (10). Giganci – Avon Products Inc., Alticor Inc. (Amway Corp), Vorverk & Co KG , Mary Kay Inc., mają kilkudziesięcioletnią tradycję, co oznacza, że sukces w tej branży budowany jest latami i siłami wielu zdolnych handlowców, kształcących z zapałem nowe pokolenia sprzedawców.

 

Zataczając koło w temacie marketingu sieciowego, stwierdzić trzeba, iż w dobie ciągle wysokich kosztów pracy dla wielu osób jedynym wyjściem pozostaje samozatrudnienie lub otwarcie niezależnego biznesu. Ciekawą alternatywą dla tej wymagającej najczęściej wielu środków i ogromnego wręcz wkładu pracy, oraz czasu drogi jest marketing sieciowy.

 

Dla wielu spośród dystrybutorów sprzedaży bezpośredniej typu MLM jest to źródło dodatkowej pensji, a w niejednym przypadku podstawowy sposób zarabiania na życie. Poza tym zaangażowanie się w marketing sieciowy daje solidne podstawy, żeby myśleć o spokojniejszej emeryturze. W dobie spadającej liczby pracowników przypadających na jednego emeryta, dodatkowy dochód może okazać się nie do przecenienia.

 

Z perspektywy przedsiębiorczej jednostki jedną z największych trudności przy zakładaniu firmy jest konieczność zainwestowania na początku sporych środków, o których zwrocie nie możemy być nigdy w 100% przekonani. Marketing sieciowy nie zna tego problemu – nie musimy mieć na starcie dużych pieniędzy na wynajem lokalu, zatrudnienie pracowników czy zakup sprzętu. W tego typu biznesie inwestycja jest minimalna i ogranicza się głównie do kosztów manipulacyjnych. Co ważne, o wszystkich wydatkach decydujemy osobiście.

 

Istotnym powodem, dla którego wielu ludzi decyduje się na wejście w marketing sieciowy jest możliwość pracy w gronie dobrze znanych sobie osób. Nie każdy jest urodzonym sprzedawcą – pomoc najbliższym znajomym i znajomym znajomych poprawia nasze relacje z nimi i dla niedoświadczonego sprzedawcy jest znacznie przystępniejsza niż akwizycja czy telemarketing.

 

Network marketing niesie ze sobą cały pakiet zalet, które codziennie skłaniają setki osób na całym świecie do zaangażowania się w ten rodzaj działalności gospodarczej. Już dzisiaj na obu półkulach pracuje do 90 mln aktywnych dystrybutorów, a ta liczba cały czas rośnie.

 

Sprzedawcy bezpośredni to najczęściej samo zatrudniający się dystrybutorzy, handlowcy, czy też konsultanci. Oni z kolei, kształcą kolejnych sprzedawców, ujmowanych w teorii MLM dwoma terminami. Otóż, marketing sieciowy operuje pojęciem szerokości organizacji, które obejmuje pierwszy, pozyskany przez danego handlowca poziom, zaś głębokość organizacji, opisuje nic innego, jak personel sprzedażowy, zachęcony do współpracy przez wcześniej pozyskany poziom pierwszy i kolejne poziomy współpracowników, „zwerbowane” przez następne poziomy.

 

Istnieje ponadto pojęcie odnogi, obrazowo opisujące wszystkich rekrutowanych współdystrybutorów od pierwszego poziomu danego handlowca. Wszyscy, ujęci w danej siatce marketingu sieciowego, są wynagradzani przez korporację, według planu marketingowego.

 

Marketing sieciowy, lub wielopoziomowy (ang. MLM – Multi Level Marketing), nazywany jest często przyszłością marketingu, przede wszystkim dlatego, że stanowi swoistą grę zespołową i zależy od zaangażowania grupy ludzi, wspólnie pracującej na zysk, według reguł wyznaczonych w planach marketingowych firmy. Jakie cechy posiada marketing sieciowy (wielopoziomowy) i czy rzeczywiście pozwala na znaczne zyski przy niewielkich nakładach?

 

Historyczne kontrowersje

 

Marketing sieciowy ma swoje początki w koncepcji, powstającego pod koniec XIX wieku, modelu sprzedaży bezpośredniej, opartej na zarobkowaniu prowizyjnym. Lata 30. XX w. przyniosły powstanie firmy Stanley Home Product's, której działalność bazowała umożliwianiu ludziom zakładania własnej działalności, włożeniu w niej niewielkiej inwestycji i sprzedaży bezpośredniej gamy produktów do codziennego użytkowania. Na łonie wspomnianego pioniera, wyrośli późniejsi liderzy branży, tacy, jak choćby Mary Kay Cosmetics, czy Jafra Cosmetics.

 

Fundament pod właściwy marketing sieciowy został ukłuty dopiero w połowie lat 40. XX wieku, kiedy to firma Nutrilite, sprzedająca popularne wówczas suplementy diety, uczyniła spółkę Mytinger & Caselberry wyłącznym dystrybutorem jej produktów w USA. To właśnie nikt inny, jak Mytinger & Caselberry, jest autorem pierwszego planu marketingowego, uzależniającego wynagrodzenie danego sprzedawcy nie tylko od tego, jak wiele sprzedaje, ale też, od tego, ilu handlowców wykształci i z jakim efektem.

 

Lata 50. XX wieku przyniosły ugruntowanie i rozwinięcie idei marketingu sieciowego przez założycieli Shaklee Corporation oraz Amway Corporation. Za właściwego prekursora marketingu sieciowego (wielopoziomowego) uważana jest właśnie ta ostatnia firma, która pod koniec lat 70. XX w. Została oskarżona o stosowanie nielegalnych praktyk handlowych, polegających głownie na niedozwolonym regulowaniu cen. Mimo tych kontrowersji, firma rozbudowała międzynarodową sieć sprzedażową i cieszy się powodzeniem na rynku do dnia dzisiejszego.

 

Czasami MLM mylone jest z tzw. piramidą finansową, która ma charakter nielegalny, a opiera się na pobieraniu wysokiego wpisowego od nowych członków struktury, jednocześnie nie oferując rzeczywistego przepływu towarów i usług. Jak jednak widzimy, sam marketing sieciowy ma wieloletnią tradycję, która pokazuje ten sposób organizacji biznesu, jako wiarygodny i dochodowy. Wciąż jednak budzi on mieszane uczucia, niejednokrotnie wynikające ze zwykłego lęku przed nieznanym, lub też – słabo poznanym. Jak więc definiowany jest marketing sieciowy i jaka jest jego istota?

 

Zdecydowanie na reklamie w tradycyjnych mediach, ze szczególnym uwzględnieniem reklam, w których występują celebryci. Marketing sieciowy (wielopoziomowy), bazuje na wiedzy i personalnym doświadczeniu sprzedawcy (np. konsultantki firmy Avon potwierdzają skuteczność oferowanych przez siebie kosmetyków), co w praktyce oznacza, że sprzedawca jest „chodzącą”, najlepszą reklamą dla produktu czy usługi.

 

Sami dystrybutorzy, z reguły nabywają jakąś próbkę towaru na prywatny użytek, czy też w celach pokazowych. Zawiązanie wartościowych kontaktów i budowanie zaufania, często procentuje regularnymi prowizjami z tego samego źródła. Toteż, sprzedawcy bezpośredni chętnie poszerzają swoja wiedze o produkcie i dostępnych ofertach, uczestniczą w korporacyjnych spotkaniach i szkoleniach. Korzystają z porad starszych dystrybutorów, których autorytet bezsprzecznie wpływa na wiarygodność w oczach potencjalnego klienta. Marketing sieciowy jest szansą na ciągły samorozwój. Ponadto, za ewentualne zwroty i wymianę wadliwego towaru odpowiada zawsze producent.

 

Od końca zwycięskiego procesu firmy Amway w 1979 model marketingu sieciowego jest bezsprzecznie uznawany za legalny i zaczyna przeżywać niekwestionowany rozkwit, któremu rozwój technologii dał niezwykłą szansę na innowacyjne planowanie i dystrybucję, związaną również z szybkim rozwojem firm kurierskich.

 

Jedną z najprostszych, a zarazem najpełniejszych definicji terminu marketing sieciowy jest bezpośrednie przekazywanie produktu lub usługi od producenta do klienta z pominięciem pośredników. W systemie tym zarabia nie tylko producent, ale także te jednostki, dzięki którym dobra są dostarczane szerszemu gronu odbiorców.

 

Najprościej można ująć marketing sieciowy i pokrewne mu działania jako budowanie sieci, której poszczególne oczka stanowią ludzie polecający kolejnym (swoim znajomym, kolegom z pracy, rodzinie) dany produkt lub usługę, bądź też, co równie częste, kupujący jedynie dla siebie, ale co ważne – po cenach hurtowych. Marketing sieciowy zdobywa rosnącą popularność również dlatego, że jako system oparty na sieci międzyludzkich relacji jest działaniem zespołowym, w którym naszymi współpracownikami bardzo często są osoby dobrze nam znane.

 

Zgodnie z danymi Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej sprzedaż bezpośrednia (a więc reprezentowana przez marketing sieciowy) jest jednym z najbardziej obiecujących sposobów dystrybucji produktów. Co może wydać się zaskakujące z perspektywy polskiego konsumenta, jest to wiodąca forma sprzedaży wśród mieszkańców obu Ameryk. W samych tylko Stanach Zjednoczonych ¾ ludności dokonuje zakupów w systemie sprzedaży bezpośredniej, a obroty branży szacuje się na poziomie mniej więcej 30 mld dolarów amerykańskich. Na całym świecie network marketingiem (jak nazywamy inaczej marketing sieciowy) para się nawet do 90 mln ludzi!

 

Opisany powyżej sposób dystrybucji dóbr również w Polsce zdobywa coraz więcej zwolenników. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe firmy oparte na systemie sprzedaży bezpośredniej, a gdybyśmy dobrze popytali, to okazałoby się, że i wśród naszych znajomych jest niejeden aktywny dystrybutor.

 

Niewiele osób potrafi myśleć na tyle strategicznie, żeby podejść do tego tak, żeby pracować normalnie na etacie, ale w międzyczasie przed pracą, po pracy i w weekendy pracować nad zdobywaniem eksperckiej wiedzy i budowaniem mocnego personal brandingu. MLM przyjmie każdego.

Network Marketing

Rozważnie korzystaj z propozycji biznesowych

Rozważnie korzystaj z polecanych programów

Wszystkie programy są do Twojej dyspozycji

Każdy może zacząć i działać w PP lub afiliacji

PP i afiliacja zaliczane do telepracy

Działaj z każdego miejsca, skąd tylko chcesz - ONLINE

Ważne:

MLM czyli MARKETING SIECIOWY (Wielopoziomowy)

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek biznesu pamiętaj o dokonaniu realistycznej oceny swoich możliwości finansowych, dokładnie wszystko przeczytaj i szczegółowo przeanalizuj, ewentualnie skonfrontuj z innymi podobnymi publikacjami. Portal, który przeglądasz nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie mniej jednak prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu oraz marketingu online. Pamiętaj, że żaden, ale to żaden sposób na zarabianie pieniędzy nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku i ode mnie tej gwarancji również nie otrzymasz. Prezentowane biznesy to programy, które osobiście sprawdziłem i z których usług korzystam.

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, by informacje prezentowane w serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych. Portal nie udziela dodatkowych informacji na temat produktów prezentowanych w serwisie.

 

 Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego faktu. Dzięki plikom cookie personalizujemy Twoje odwiedziny ;)

f

finanserka   © 2018

OPEN ON NEW TAB DONATE / OTWÓRZ W NOWYM OKNIE DAROWIZNA